X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 12 آبان‌ماه سال 1388

انسان طبیعی درپی یافتن معنای زندگی نیست چون معنای زندگی ازاحساس سرچشمه می گیرد.هرقدرانسان زندگی اش رااحساس کندبه همان نسبت زندگی اش معنا می یابد

واقعا زندگی واسه ما چه معنایی داره