X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1388
جستجوی عشق

چراجستجوبرای عشق اینقدر عالم گیراست؟ 

 

زیرااین جستجوبرای یافتن خودی است که هرگزبروزنمی کند.به طوردقیقترجستجو برای یافتن آن شخصی است که بگذاردشما خودتان باشید. 

 چون تعداد زیادی ازمامجبور به نادیده گرفتن احساسات خودو خردکردن آنها شده ایم.ودرنهایت دست به کاری می زنیم که اصلا آنرا احساس نمی کنیم 

به نظرمن ازدواج های زودرس-ماجراهای عشقی سریع- ازسرخوردگی درونی و ناامیدی سرچشمه می گیرد که درآن شخص می کوشد از طریق دیگران همه چیز را احساس کند. 

واین جستجو پایان ناپذیراست زیراافراد انگشت 

 

 شماری هستندکه می دانند واقعا به دنبال چه هستند