X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 29 آذر‌ماه سال 1388
پیله درد

به گرداگرد من یه پیله درد

          من ازاین پیله بایستی رها شم

میخوام بشکافم این فندان تنگو

           که هم پرواز با پروانه ها شم

توی آبی پاک آسمون ها

           اگه جایی برای موندم نیست

پس این شوق پریدن از کجاهاس

          که فکر دیگری توی سرم نیست

برای پیکر فرسوده من

          پناهی غیر ازاین خسته تنم نیست

پناهی غیر از آغوش خودم نیست