X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 11 دی‌ماه سال 1388
باران

چرا باران نمی بارد که زشتی ها بشوراند

چرا باران نمی بارد که پاکی همراه آورد

چرا بارن نمی بارد که غم ها را بپوشاند

چرا بارن نمی بارد

چرا باران نمی بارد مگر دنیا بخواب رفته

چرا باران نمی بارد مگر غمها نمایان نیست

چرا باران نمی بارد مگر اشکها به باد رفته

چرا باران نمی بارد

چرا باران نمی بارد