جمعه 8 مرداد‌ماه سال 1389
امروز تو بودی

امروز همش منتظرت بودم همش

فکر می کردم که خبری میشه نمیدونم چرا شایدم خبری شده که

همش جلوی چشمام بودی

نمیدونم

خدا بخیر بگذرونه و هرچی که خیر پیش بیاد